REKLAMA

Hlavní rubriky receptů jídel a nápojů

Atlas hub

Rozdělení hub na břichatkovité, hřibovité, lupenaté, nelupenaté, stopkovýtrusné a vřeckaté. V našem atlasu najdete abecedně seřazené názvy hub se základními poznávacími charakteristikami a popsáním jejich využití v kuchyni. Rovněž vypsané možné druhy, za které lze houby zaměnit. Také uvedeno, zda jsou houby jedlé, či nejedlé, případně pak, jestli nejsou chránené.


Kalichovka zvonečková

Hojně rostoucí nejedlá houba na rozkládajících se pařezech a kmenech listnáčů.

Kališník běločerný

Roste na okrajích borových lesů, mnohdy i na cestě nebo podél cest, na lokalitách bohatých na vápenec. Je to poměrně vzácný druh.

Kališník obecný

Vyskytuje se především v hustě zarostlých lokalitách, jako jsou zarostlé stráně a houští s dostatkem humusu na písčitých půdách v listnatých lesích, keřnatých stráních, místy i na okraji jehličnatých lesů …

Klanolístka obecná

Nejedlá, roste velmi hojně obvykle ve skupinkách na živých odumřelých kmenech, větvích, pařezech a rozkládajícím se dřevě listnáčů zejména buků, lip …

Klihatka černá

Nejedlá houba rostoucí od října do března na odumřelých větvích a kmenech listnáčů.

Klouzek bílý

Nejlépe poznatelný klouzek. Neroste příliš běžně, ale najedou se oblasti s častým výskytem.

Klouzek douglasový

Jedlý druh houby, v Červeném seznamu uveden jako ohrožený druh, proto ho nesbíráme, ale chráníme.

Klouzek kravský

Jedlá houba rostoucí od června do října v borových lesích na písčitých půdách a kyselém podloží.

Klouzek obecný

Roste již od května od nížin do hor ve skupinách nebo jednotlivě pod borovicemi s dvěma jehlicemi ve svazečku (borovice lesní, borovice černá, borovice blatka).

Klouzek sličný

Je to dobrá jedlá houba, občas se prodává i na trhu. Čistění je někdy pracné pro slizký klobouk a malé plodnice.

Klouzek slizský

Jedlý druh, má však méně kvalitní plodnice, jsou příliš měkké a po deštích velmi nasáté vodou.

Klouzek tridentský

Jedlá houba, která by se však měla raději chránit. V Červeném seznamu je uvedena jako ohrožený druh, klouzek tridentský je známý z Lounska, Teplicka, Jižních Čech a Bílých Karpat.

Klouzek zrnitý

Klouzek zrnitý je dobrý jedlý druh houby, před použitím se doporučuje stáhnout pokožku klobouku.

Klouzek žíhaný

Jedlý druh houby. Roste pod borovicemi s kterými tvoří mykorhizu, zejména s borovicí černou.

Klouzek žlutavý

Roste vzácně na podmáčených stanovištích, zejména na rašeliništích. Je jedlý, ale chráněný!

Korálovec bukový

Jedlá houba, která se hodí především do polévek, směsí a salátů.

Korálovec ježatý

I když je korálovec ježatý jedlý, raději ho nesbíráme, je totiž velmi vzácný.

Kornatec Karstenův

Nejedlá houba rostoucí od září až do dubna na odkorněném dřevě jehličnanů.

Kornice otrubičnatá

Roste nehojně v nahloučených skupinách,vzácně jednotlivě na větvích lísek a olší.

Kornice svazčitá

Nejedlý druh houby rostoucí od prosince do dubna na mrtvém dřevě jasanů a topolů.
Přejít na stranu:

reklama

Napište do okna našeho gastronomického slovníku hledaný výraz nebo klikněte na jedno z písmen abecedy