REKLAMA

Hlavní rubriky receptů jídel a nápojů

Atlas hub

Rozdělení hub na břichatkovité, hřibovité, lupenaté, nelupenaté, stopkovýtrusné a vřeckaté. V našem atlasu najdete abecedně seřazené názvy hub se základními poznávacími charakteristikami a popsáním jejich využití v kuchyni. Rovněž vypsané možné druhy, za které lze houby zaměnit. Také uvedeno, zda jsou houby jedlé, či nejedlé, případně pak, jestli nejsou chránené.


Hvězdovka límečková

Nejedlá houba. Roste nepříliš hojně v teplých oblastech, lesích, křovinách a parcích …

Hvězdovka maličká

Nejedlý druh houby rostoucí od dubna do října na suchých výslunných stepních stanovištích, ale i na okrajích akátových lesů, v křovinách.

Hvězdovka pastvinná

Menší hvězdovka, roste poměrně vzácně. Je to nejedlá houba.

Hvězdovka Pouzarova

Velmi brzy z jara rostoucí houba, nejedlá. Je uvedena v Červeném seznamu jako téměř ohrožený druh, nálezy by se měli hlásit mykologickým pracovištím Praha nebo Brno, konatkty najdete na www.myko.cz.

Hvězdovka smrková

Hvězdovka smrková roste místy poměrně hojně a to pod smrky. Patří mezi menší druhy hvězdovek.

Hvězdovka trojitá

Velmi mohutná hvězdovka dobře poznatelná podle vyvinutého límce.

Hvězdovka tuhová

I když je hvězdovka tuhová nejedlá jako ostatní druhy hvězdovek, je to překrásná houba, bohužel velmi vzácná.

Hvězdovka uherská

Tuto houbu velmi vzácně najdete od října do května na xerothermních stanovištích, sprašových i písčitých půdách.

Hvězdovka vlasohlavá

Nejedlá houba, poměrně vzácná, patří mezi ohrožené druhy. Jedna z nejmohutnějších a nejkrásnějších hvězdovek.

Choroš černonohý

Nejedlý druh houby. Roste nehojně samostatně nebo ve skupinách na dřevě listnáčů ponořeném v půdě, vzácně i jehličnanech.

Choroš hlízovitý

Starší český název pro tento choroš byl choroš štětičkový nebo choroš Forquignonův.

Choroš měnlivý

Nejedlá houba rostoucí od května do listopadu na kmenech, pařezech a větvičkách listnáčů, zejména buků a lip.

Choroš oříš

V posledních letech choroš oříš rapidně ubývá a dostal se až na “Červený seznam” jako zranitelný druh.

Choroš plástvový

Nejedlý druh houby. Roste od května do července na ležících kmenech a větvích listnáčů, především dubů.

Choroš poloplástvový

Najdeme ho pozdě na podzim nebo brzy z jara. Nejedlá houba!

Choroš smolonohý

Nehojně rostoucí houba, nejedlá, bez kuchyňského využití.

Choroš šupinatý

Tento běžně rostoucí choroš nalezneme především na listnatých stromech, velice často na ořešáku.

Choroš travní

Nejedlá houba, v Červeném seznamu je uveden jako kriticky ohrožený druh, je znám jen z jižní Moravy a Českého středohoří.

Choroš voštinovitý

Choroš voštinovitý je uveden v Červeném seznamu jako téměř ohrožený druh, nálezy by se měli ohlásit mykologickým pracovištím v Praze a Brně, kontakt najdete www.myko.cz

Choroš zimní

Nejedlá houba, roste od března do července na ležících větvích, pařezech nebo kmenech.
Přejít na stranu:

reklama

Napište do okna našeho gastronomického slovníku hledaný výraz nebo klikněte na jedno z písmen abecedy