REKLAMA

Hlavní rubriky receptů jídel a nápojů

Atlas hub

Rozdělení hub na břichatkovité, hřibovité, lupenaté, nelupenaté, stopkovýtrusné a vřeckaté. V našem atlasu najdete abecedně seřazené názvy hub se základními poznávacími charakteristikami a popsáním jejich využití v kuchyni. Rovněž vypsané možné druhy, za které lze houby zaměnit. Také uvedeno, zda jsou houby jedlé, či nejedlé, případně pak, jestli nejsou chránené.


Čirůvka sírožlutá

Nejedlá čirůvka která velmi páchne. Roste hojně v listnatých i jehličnatých lesích.

Čirůvka střechovitá

Nejedlá houba rostoucí od září do listopadu v písčitých a travnatých borech.

Čirůvka stříbrošedá

Jedlá čirůvka vhodná především do směsí, polévek a také omáček.

Čirůvka šedožemlová

Jedlá houba rostoucí od července do listopadu. Hodí se především do směsí a polévek.

Čirůvka špinavá

jedlá houba rostoucí od července do listopadu na loukách a pastvinách na půdách bohatých na dusík, v parcích a zahradách na kompostu.

Čirůvka šupinkatá

Nejedlá čirůvka velmi podobná čirůvce černošupinkaté. Někteří autoři oba druhy slučují a čirůvku šupinatou považují jen za varietu čirůvky černošupinaté.

Čirůvka topolová

Jedlá houba rostoucí od září do října pod topoly, vzácně ji najdeme i pod vrbami.

Čirůvka violková

Nejedlá houba rostoucí v listnatých, smíšených i jehličnatých lesích.

Čirůvka vlnatá

Nehojně rostoucí jedlá houba. Najdeme ji v listnatých lesích.

Čirůvka zamlžená

Jedlá houba vhodná především do směsí a polévek.

Čirůvka zelánka

Je třeba si na čirůvku zelánku dávat pozor, než se její problémy 100 % vyřeší s její jedlostí či jedovatostí!

Čirůvka zemní

Běžným druhem čirůvky, který lze nalézt na podzim ve velkém množství, je právě tato čirůvka zemní.

Čirůvka žlutohnědá

Nejedlá čirůvka rostoucí v jehličnatých i smíšených lesích, zejména pod smrky a břízemi na kyselých půdách.

Číšenka rýhovaná

Nejedlá houba, v kuchyni zcela bez využití.

Číšoveček kápovitý

Roste od srpna do října a to na stoncích kopřiv, netýkavek brambor a jiných bylin. Je to nejedlá houba, v kuchyni zcela bez upotřebení.

Destice chřápáčová

Roste jako jedna z prvních jarních hub a to především v oblastech, kde je vlhko a teplo.

Dřevnatka dlouhonohá

Nejdelá houba. Roste po celý rok, jednotlivě nebo i ve skupinách, na odumřelém dřevě buků, dubů, javorů a habrů.

Dřevnatka mnohotvárná

Roste po celý rok na listnáčích, zejména bucích a jilmech.

Dřevnatka níťovitá

Nálezy tohoto vzácného druhu by se měli hlásit mykologickým pracovištím v Praze a Brně, adresu najdete na www.myko.cz.

Dřevnatka parohatá

Tato nejedlá houba roste po celý rok velice hojně na pařezech, opadlých větvích a rozkládajícím se dřevě listnáčů.
Přejít na stranu:

reklama

Napište do okna našeho gastronomického slovníku hledaný výraz nebo klikněte na jedno z písmen abecedy