REKLAMA

Hlavní rubriky receptů jídel a nápojů

Atlas hub

Rozdělení hub na břichatkovité, hřibovité, lupenaté, nelupenaté, stopkovýtrusné a vřeckaté. V našem atlasu najdete abecedně seřazené názvy hub se základními poznávacími charakteristikami a popsáním jejich využití v kuchyni. Rovněž vypsané možné druhy, za které lze houby zaměnit. Také uvedeno, zda jsou houby jedlé, či nejedlé, případně pak, jestli nejsou chránené.


Bránovitec jedlový

Nejedlá houba rostoucí převážně na jehličatých stromech. V kuchyni zcela bez upotřebení.

Březovník obecný

Nejedlý druh houby. Roste hojně jednotlivě nebo ve skupinách, paraziticky na živých pak i odumřelých kmenech a větvích bříz.

Cystidovka rybovonná

Je to nitrofilní druh (žije na stanovištích bohatých na dusík). Nejedlá houba.

Čechratka černohuňatá

Čechratka černohuňatá je nazaměnitelný a lehce poznatelný druh.

Čechratka olšová

Nejedlá houba, může mít stejné účinky jako čechratka podvinutá.

Čechratka podvinutá

Jedovatá houba! V minulých dobách ji lidé považovali za houbu jedlou a velmi chutnou, ale později se zjistilo, že obsahuje nejedovatý antigen, který reaguje s obdobnými skupinami na povrchu červených krvinek, čímž dochází k jejich rozpadu a těžkému poškození zdraví nebo úmrtí.

Čechratka sklepní

Ve starších atlasech uváděna jako houba jedlá, novější atlasy ji řadí mezi houby nejedlé.

Čepičatka bezpórá

Nejedlá houba rostoucí poměrně nehojně v trávě a detritu v lesích, ale také mimo les na zahradách, v parcích, zahradách, podél cest …

Čepičatka hlízonohá

Roste nehojně na ztrouchnivělém dřevě a listí topolů, vrb a olší a to od března do listopadu. Zda je jedlá, není zatím ověřeno!

Čepičatka jehličnanová

Smrtelně jedovatý druh houby! Roste od srpna až do listopadu jednotlivě, ve skupinách i trsech na rozkládajícím se dřevě jehličnanů ale i listnáčů, na pilinách a odřezcích dřeva.

Čepičatka nízká

Nejedlá houba rostoucí od července do října jak v lese, tak i mimo něj.

Černorosol borový

Je to nejdelá houba. Roste hlavně na borovicích, ale i dalších jehličnanech.

Černorosol bukový

Roste velice hojně od května do prosince na živých i mrtvých listnáčích, nejčastěji bucích.

Černorosol uťatý

Nepříliš hojně rostoucí houba. V lesích ji najdeme na podzim a v mírné zimě a to na kmenech odumřelých listnáčů, hlavně dubů a lip.

Černoušek Broomeův

Černoušků roste na našem území 8 druhů a některé druhy jsou velmi vzácné, podobně jako jiné podzemky, například lanýže.

Černoušek pestrý

Nejedlá houba rostoucí roztroušeně v lesích pod různými druhy stromů a to od května do října.

Čihovitka masová

Nejedlá houba rostoucí od srpna do prosince a to ve dvou formách.

Čihovitka větší

Nejedlá houba rostoucí od srpna do prosince, při mírné zimě ji najdeme i v lednu a únoru.

Čirůvka bělohnědá

Jedovatá houba! Roste vzácně v borových lesích od srpna do listopadu.

Čirůvka běložlutavá

Nejedlá čirůvka rostoucí od července do listopadu pod břízami a habry v listnatých i smíšených lesích.
Přejít na stranu:

reklama

Napište do okna našeho gastronomického slovníku hledaný výraz nebo klikněte na jedno z písmen abecedy