REKLAMA

Hlavní rubriky receptů jídel a nápojů

Hvězdovky – klenoty našich lesů

Uložit do Oblíbených Zapsat si poznámku

Při troše štěstí mohou houbaři a běžní návštěvníci lesa objevit podivné houby, které díky tvarovým změnám během vývoje připomínají mořskými živočichy, například mořské hvězdice. Právě podle jejich tvaru také vznikl český název hvězdovka – Geastrum. V ČR se vyskytuje 23 druhů z toho 13 je zařazeno v Červeném seznamu hub České republiky. Všechny jsou nejedlé.


Hvězdovkovité – Geastraceae patří do řádu pýchavkotvarých – Lycoperdales, třídy břichatky – Gasteromycates. Plodnice jsou v mládí polopodzemní kulovitého, cibulovitého, nebo hruškovitého tvaru. Plodnice v raném stupni připomíná malou pýchavku. Obal – vnější okrovka bývá kožovitá tuhá, v době zralosti vnější okrovka puká v několik cípů. Cípy se stáčejí většinou dolů a uprostřed se objeví vnitřní okrovka, většinou papírovitá nebo kožovitá, dole někdy s krčkem, nahoře s otvorem – ústím, kudy jsou vyprašovány výtrusy. Ústí je někdy brvité, vystouplé, hladké, rýhované nebo s terčíkem.

Rostou na zemi na stanovištích často bohatých na humus. Plodnice vytrvávají suché na svých stanovištích do příštího roku, v době růstu většinou bývají skryté v zeleném porostu a často unikají pozornosti. Z osobní zkušenosti jsem objevil nejvíce hvězdovek z jara, kdy země ještě nebyla pokrytá vegetací. V ČR se vyskytuje 23 druhů z toho 13 je zařazeno v Červeném seznamu hub České republiky.

K nejběžnějšímu druhu patří hvězdovka brvitá – geastrum fimbriatum. Plodnice rozpukávají v 5-11 bělavých nepravidelných cípů, cípovitě rozložená plodnice až 70 mm, teřich kulovitý, přisedlý bez krčku, hnědý s vláknitě brvitým, kuželovitým ústím bez terčíku.

Roste velmi hojně ve skupinách ve smrkových, vzácněji i listnatých lesích od července do listopadu. Suché plodnice přetrvávají na stanovišti i příští rok, jako všechny druhy hvězdovek, a to díky kožovité a tuhé konzistenci. Plodnice jsou ovšem odlišné od čerstvých plodnic.

 

Škola začínajícího houbaře - celoročně rostoucí houby

 

K hojnějším patří hvězdovka límečková – Geastrum striatum. Ta má plodnice rozpukávé v 6-10 nepravidelných šedohnědých až rezavě hnědých cípů, cípovitě rozložená až 80 mm, vnitřní okrovka na krčku až 9 mm, kulovitá, svrchu zploštělá s výrazným límečkovým valem, nahoře s výrazným kuželovitým rýhovaným ústím bez terčíku.

Roste roztroušeně jednotlivě nebo ve skupinách v lesích, křovinách, parcích a zahradách ponejvíce v teplejších oblastech od června do září.

 

Škola začínajícího houbaře - celoročně rostoucí houby

 

Další hvězdovka s výrazným krčkem je hvězdovka dlouhokrká – Geastrum pectinatum. Plodnice rozpukávají v 6-11 bělavých až světle žlutohnědých cípů, cípatě rozložená plodnice až 90 mm, vnitřní okrovka na výrazném krčku až 12 mm, šedá až černohnědá s výrazným kuželovitě vystouplým rýhovaným ústím.

Roste roztroušeně ve smrkových a borových lesích od srpna do listopadu.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Pod smrky roste drobná hvězdovka smrková – Geastrum quadrifidum. Plodnice velké až 40 mm se otevírají většinou na 4-5 bělavých cípů, které se v dospělosti klenbovitě ohýbají dolů a jsou pokryty bělavou šedohnědou dužnatou vrstvou, jež vysychá a praská. Cípy jsou dole spojeny bělavým miskovitým hnízdem z plstě podhoubí a substrátu teřich kulovitý až vejčitý modravě šedohnědý, bíle ojíněný se světlejším kuželovitým výrazně ohraničeným ústím.

Roste roztroušeně v jehličnatých lesích, nejvíce však pod smrky v kulturních smrčinách a to od srpna do října.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Foto nahoře i dole: Hvězdovka smrková – Geastrum quadrifidum

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Další hvězdovka rostoucí ponejvíce v jehličnatých lesích je hvězdovka červenající – Geastrum rufescens. Plodnice až 100 mm rozpukávají na 5-10 nepravidelných podvinutých cípů pokrytých tlustou dužnatou, růžově béžovou až červenohnědou vrstvou, která stářím vysychá a odhaluje kožovitou bělavě okrovou vrstvu. Vnitřní okrovka je kulovitá, bělavá, béžová až hnědá s kuželovitým neohraničeným brvitým ústím a dole s krátkým max. 4mm dlouhým krčkem.

Roste roztroušeně v jehličnatých lesích, často na zásaditých až vápnitých půdách, od července do listopadu.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Foto nahoře i dole: Hvězdovka červenavá – Geastrum rufescens

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

K nejmohutnějším hvězdovkám patří hvězdovka trojitá – Geastrum triplex. Plodnice má mohutné až 130 mm, často ve skupinkách, mladé cibulovité plodnice se otevírají na 4-7 cípů, jejichž tlustá dužnatá šedobéžová svrchní strana okolo plodné části soustředně praská a vytváří límec, pod nímž je béžová až šedohnědá vrstva. Plodná část – teřich je kulovitý až zploštělý, šedobéžový s kuželovitým vláknitým ohraničeným ústím.

Roste roztroušeně v listnatých lesích, křovinách, parcích, zahradách na humózních, zásaditých půdách od července do října.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Foto nahoře i dole: Hvězdovka trojitá – Geastrum triplex

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Velmi mohutná a jedna z nejkrásnějších hvězdovek je hvězdovka vlasohlavá – Geastrum melanocephalum. Rozevřené plodnice až 150 mm, kulovité uzavřené plodnice trochu připomínají plodnice pestřeců. Obal praská na vrcholu a rozpukává se na 5-10 cípů, vnější okrovka rozpukává současně s vnitřní okrovkou a uprostřed je černá chlupatá koule z níž se větrem roznášejí výtrusy. Černý výtrusný prach je i na bílých cípech, časem působením větru a deště mizí. Postupem času jsou z plodnice výtrusy odváty a na stanovišti zůstává kožovitý obal několik let.

Roste vzácně v parcích listnatých lesích, stepních stráních, na půdách bohatých na vápenec v teplejších oblastech. V Červeném seznamu je uvedena jako zranitelný druh.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Foto nahoře i dole: Hvězdovka vlasohlavá – Geastrum melanocephalum

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Na pastvinách, suchých místech, úhorech, stepních stráních se můžeme setkat s hvězdovkou pastvinou – Geastrum schmidelii. Má cípatě otevřené plodnice až 60 mm velké, plodnice pukají na 6-9 cípů. Teřich je obvykle elipsoidní nebo hruškovitý, hladký, hnědavý s vystouplým ostře ohraničeným rýhovaným ústím a dole nízkým max. 3 mm vysokým krčkem.

Roste od července do prosince.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Na podobných stanovištích, na xerotermních stráních, kamenité, sprašové a písčité půdě roste velmi vzácná hvězdovka uherská – Geastrum hungaricum. Jde o velmi maličkou hvězdovku cípovitě rozložená má pouhých 20 mm. Plodnice rozpukávají v 5-12 silně hygroskopických cípů reagujících na změnu vlhkosti.

V Červeném seznamu uvedena jako kriticky ohrožený druh. Roste od října do května.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Hygroskopické cípy má rovněž hvězdovka bradavková – Geastrum corrolinum, ta má plodnice rozpukávající v 7-10 cípů. Cípy se za sucha uzavírají, za vlhka roztahují. Cípatě rozložená je velká až 40 mm, teřich na středu s jemně vláknitým ústím.

Roste vzácně na stepních stráních, v řídkých listnatých lesích, v oblastech teplomilné květeny od května do listopadu.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Hvězdovka tuhová – Geastrum coronatum, je další druh z Červeného seznamu. Otevřené plodnice až 60 mm, plodnice puká v 7-12 cípů krytých šedou až tmavě šedou vrstvou, která později vysychá a odhaluje šedobílý kožovitý podklad. Teřich je kulovitý až hruškovitý, temně šedý se zřetelným krčkem, ústí nízké, kuželovité, ohraničené lesklým kroužkem.

Roste vzácně v řídkých lesích, křovinách, starých parcích a na hřbitovech od srpna do prosince.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Podobné stanoviště jako hvězdovka tuhá vyhledává vzácná hvězdovka klenbová – Geastrum fornicatum. Plodnice rozpukávají v 4-7 štíhlých cípů, které se klenbovitě ohýbají dolů a na bázi vytváří hnízdo spojené substrátem a podhoubím. Kulovitý teřich je umístěný na dlouhém krčku nahoře s bradavkovitým, jemně vláknitým neohraničeným ostřím.

Roste vzácně od července do října v parcích, zahradách, na hřbitovech, v listnatých lesích. Téměř ohrožený druh.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Kriticky ohrožený druh je hvězdovka Berkeleyova – Geastrum berkeleye. Plodnice puká v 4-10 okrových až červenohnědých cípů, vnitřní okrovka je mírně svrchu stlačená, umístěná až ve 4 mm vysokém krčku. Ústí je kuželovité, řasnatě skládané až 12 mm široké.

Roste velmi vzácně v listnatých dubohabřinách a bukových lesích na vysoké vrstvě humusu. Plodnice rozevřené až 40 mm.

 

Škola začínajícího houbaře - celoročně rostoucí houby

 

Na vyhřátých výslunných skalnatých stepích, ale i v trávě na stinných místech, často na ruderalizovaných stanovištích se vzácně vyskytuje hvězdovka drsná – Geastrum campastre. Plodnice pukají v 7-10 téměř stejných cípů, které jsou hygroskopické a reagují na změnu vlhkosti. Kulovitý teřich je jemně bradavčitýsedící na nízkém krčku, ústí je kuželovité a řasnaté výrazně dvůrkaté.

Výskyt: červenec až listopad. V Červeném seznamu vedena jako ohrožený druh.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí hoby

 

Velmi vzácný druh je hvězdovka Pouzarova – Geastrum pouzarii. Byla popsána českým mykologem V. J. Staňkem v roce 1954. Jde o druh, který vyrůstá už v únoru na podloží tvořeném bazickými vyvřelinami v oblasti teplomilné květeny. Otevřené plodnice až 50 mm, 6-12 hygroskopických cípů, za sucha stočených kolem plodné části(teřichu), za vlhka ploše až vyklenutě rozprostřené, krytých dužnatou okrově žlutohnědou až červenohnědou vrstvou, jemně pomoučněnou.

Plodná část široce kulovitá, v mládí žlutavá, pak okrově hnědá až popelavě šedá, moučnatá s kuželovým rýhovaným ohraničeným ústím. Plodná část je usazena na krátkém krčku. Je známá jen z několika lokalit: České středohoří, Říp, dolní Povltaví, mimo ČR byla nelezena ve Španělsku a Švýcarsku.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Hvězdovky jsou ozdobou naší mykoflory. Z pera českého botanika, mykologa a fotografa J. V. Staňka vznikl souhrnný přehled hvězdovek pro první svazek Flóry ČSR – Gasteromycates.

Text a foto: Dalibor Marounek, foto – hvězdovka drsná, hvězdovka Pouzarova – M. Kříž, foto – hvězdovka uherská – J. Kohl

Použitá literatura: Přehled hub střední Evropy – J. Holec, J. Bielich, M. Beran -Academia 2012, Encyklopedie hub a lišejníků – V. Antonín – Academia 2006, Červený seznam hub České republiky – 2006

Další kčlánky z naší školy houbaře:

Jarní houby Letní houby Podzimní houby Zimní houby

Uložit do Oblíbených Zapsat si poznámku

Fotogalerie:


reklama


Nejnovější články

Není rýže, jako rýže. Jak to s jejími druhy vlastně je?

Jasmínová, basmati, parboiled, natural, tříbarevná, arborio – a takto bychom mohli pokračovat takřka do nekonečna. K dostání je opravdu široký výběr různých druhů rýže a spolu s tím vyvstává jedna důležitá otázka. V čem se jednotlivé druhy vlastně liší?

číst dále ...

Kapusta, polníček a řeřicha. Pusťte jaro do své kuchyně

Kvetoucí stromy a zpívající ptáci nám dávají jasně najevo, že je jaro už konečně tady. Kromě sluníčka a probouzející se přírody už také vykukuje první zelenina. Je tak nejvyšší čas dát sbohem vydatným a hutným pokrmům a otevřít se lehčím variantám. Mladá jarní zelenina vesměs nevyžaduje žádné složité úpravy a její chuť vynikne i krátkým varem. Báječná je však i zasyrova. Představíme vám 3 druhy zeleniny, které by neměly chybět v žádném jarním salátu.

číst dále ...

Maso a grilování: Kam pro ten nejlepší kus?

Rib eye, striploin, rump, flank, hanger – steakových partií masa existuje několik, a ne každý se hodí na vše. Kritérií, podle kterých vybírat, je nepřeberné množství. Pokud si budete chtít při prvních jarních grilovačkách připravit lahodný steak, měli byste zvolit opravdu pěkně vyzrálý kus masa. Nezapomínejte, že s čím kvalitnějšími ingrediencemi pracujete, o to lepší bude výsledek.

číst dále ...

Ořechové krémy jako součást zdravého jídelníčku: Jak poznat ten kvalitní?

Když se řekne oříškový krém, spousta z nás si s ním spojuje mlsání, a proto se mylně domníváme, že bychom se mu měli spíše vyhýbat. Přitom pokud si vyberete kvalitní ořechové máslo a dáte si pozor na množství, přinese vám i řadu benefitů.

číst dále ...

Přivítejte jaro skleničkou květinového vína

Možná jste již zaexperimentovali s víny z jiného ovoce než z hroznů, ale co vína z květin? Nejen na českém trhu působí stále jako jeden z nejčerstvějších přírůstků, přitom jejich historie není o nic kratší než u tradičního vína. Za ochutnání rozhodně stojí. Ostatně s přicházejícím jarním obdobím je právě láhev dobře vychlazeného květinového vína tou, po které sáhnete, pokud chcete dny plné slunce a pučících stromů pořádně přivítat.

číst dále ...

Lahodný kozí sýr, jak ho neznáte. Připravte si lehký jarní oběd, který vás zasytí

Teplejší počasí si žádá odlehčené pokrmy. Pokud patříte k těm, které salát nezasytí, zkuste si ho trošku vylepšit a doplnit o kvalitní kozí sýr. Dodá jídlům nezvyklé lahodnou příchuť, a navíc ho ocení i ti, kteří si třeba kravskou verzi dopřát nemohou. Rozhodně se nehodí jen do salátů, vynikající je také na grilu.

číst dále ...

Svátky jara jinak aneb chutné velikonoční recepty nejen pro vegany

Svátky jara už jsou téměř za dveřmi a vy pomalu začínáte přemýšlet nad tím, čím letos ozvláštníte sváteční tabuli? Nebojte se experimentovat, zatímco na Vánoce bývá menu zpravidla téměř neměnné, Velikonoce dávají mnohem větší prostor vyzkoušet něco nového. Potřebnou inspiraci najdete v receptech na chutné velikonoční menu od České veganské společnosti, které milé překvapí i zapřisáhlé masožravce.

číst dále ...

Napište do okna našeho gastronomického slovníku hledaný výraz nebo klikněte na jedno z písmen abecedy