REKLAMA

Hlavní rubriky receptů jídel a nápojů

Hvězdovky – klenoty našich lesů

Uložit do Oblíbených Zapsat si poznámku

Při troše štěstí mohou houbaři a běžní návštěvníci lesa objevit podivné houby, které díky tvarovým změnám během vývoje připomínají mořskými živočichy, například mořské hvězdice. Právě podle jejich tvaru také vznikl český název hvězdovka – Geastrum. V ČR se vyskytuje 23 druhů z toho 13 je zařazeno v Červeném seznamu hub České republiky. Všechny jsou nejedlé.


Hvězdovkovité – Geastraceae patří do řádu pýchavkotvarých – Lycoperdales, třídy břichatky – Gasteromycates. Plodnice jsou v mládí polopodzemní kulovitého, cibulovitého, nebo hruškovitého tvaru. Plodnice v raném stupni připomíná malou pýchavku. Obal – vnější okrovka bývá kožovitá tuhá, v době zralosti vnější okrovka puká v několik cípů. Cípy se stáčejí většinou dolů a uprostřed se objeví vnitřní okrovka, většinou papírovitá nebo kožovitá, dole někdy s krčkem, nahoře s otvorem – ústím, kudy jsou vyprašovány výtrusy. Ústí je někdy brvité, vystouplé, hladké, rýhované nebo s terčíkem.

Rostou na zemi na stanovištích často bohatých na humus. Plodnice vytrvávají suché na svých stanovištích do příštího roku, v době růstu většinou bývají skryté v zeleném porostu a často unikají pozornosti. Z osobní zkušenosti jsem objevil nejvíce hvězdovek z jara, kdy země ještě nebyla pokrytá vegetací. V ČR se vyskytuje 23 druhů z toho 13 je zařazeno v Červeném seznamu hub České republiky.

K nejběžnějšímu druhu patří hvězdovka brvitá – geastrum fimbriatum. Plodnice rozpukávají v 5-11 bělavých nepravidelných cípů, cípovitě rozložená plodnice až 70 mm, teřich kulovitý, přisedlý bez krčku, hnědý s vláknitě brvitým, kuželovitým ústím bez terčíku.

Roste velmi hojně ve skupinách ve smrkových, vzácněji i listnatých lesích od července do listopadu. Suché plodnice přetrvávají na stanovišti i příští rok, jako všechny druhy hvězdovek, a to díky kožovité a tuhé konzistenci. Plodnice jsou ovšem odlišné od čerstvých plodnic.

 

Škola začínajícího houbaře - celoročně rostoucí houby

 

K hojnějším patří hvězdovka límečková – Geastrum striatum. Ta má plodnice rozpukávé v 6-10 nepravidelných šedohnědých až rezavě hnědých cípů, cípovitě rozložená až 80 mm, vnitřní okrovka na krčku až 9 mm, kulovitá, svrchu zploštělá s výrazným límečkovým valem, nahoře s výrazným kuželovitým rýhovaným ústím bez terčíku.

Roste roztroušeně jednotlivě nebo ve skupinách v lesích, křovinách, parcích a zahradách ponejvíce v teplejších oblastech od června do září.

 

Škola začínajícího houbaře - celoročně rostoucí houby

 

Další hvězdovka s výrazným krčkem je hvězdovka dlouhokrká – Geastrum pectinatum. Plodnice rozpukávají v 6-11 bělavých až světle žlutohnědých cípů, cípatě rozložená plodnice až 90 mm, vnitřní okrovka na výrazném krčku až 12 mm, šedá až černohnědá s výrazným kuželovitě vystouplým rýhovaným ústím.

Roste roztroušeně ve smrkových a borových lesích od srpna do listopadu.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Pod smrky roste drobná hvězdovka smrková – Geastrum quadrifidum. Plodnice velké až 40 mm se otevírají většinou na 4-5 bělavých cípů, které se v dospělosti klenbovitě ohýbají dolů a jsou pokryty bělavou šedohnědou dužnatou vrstvou, jež vysychá a praská. Cípy jsou dole spojeny bělavým miskovitým hnízdem z plstě podhoubí a substrátu teřich kulovitý až vejčitý modravě šedohnědý, bíle ojíněný se světlejším kuželovitým výrazně ohraničeným ústím.

Roste roztroušeně v jehličnatých lesích, nejvíce však pod smrky v kulturních smrčinách a to od srpna do října.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Foto nahoře i dole: Hvězdovka smrková – Geastrum quadrifidum

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Další hvězdovka rostoucí ponejvíce v jehličnatých lesích je hvězdovka červenající – Geastrum rufescens. Plodnice až 100 mm rozpukávají na 5-10 nepravidelných podvinutých cípů pokrytých tlustou dužnatou, růžově béžovou až červenohnědou vrstvou, která stářím vysychá a odhaluje kožovitou bělavě okrovou vrstvu. Vnitřní okrovka je kulovitá, bělavá, béžová až hnědá s kuželovitým neohraničeným brvitým ústím a dole s krátkým max. 4mm dlouhým krčkem.

Roste roztroušeně v jehličnatých lesích, často na zásaditých až vápnitých půdách, od července do listopadu.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Foto nahoře i dole: Hvězdovka červenavá – Geastrum rufescens

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

K nejmohutnějším hvězdovkám patří hvězdovka trojitá – Geastrum triplex. Plodnice má mohutné až 130 mm, často ve skupinkách, mladé cibulovité plodnice se otevírají na 4-7 cípů, jejichž tlustá dužnatá šedobéžová svrchní strana okolo plodné části soustředně praská a vytváří límec, pod nímž je béžová až šedohnědá vrstva. Plodná část – teřich je kulovitý až zploštělý, šedobéžový s kuželovitým vláknitým ohraničeným ústím.

Roste roztroušeně v listnatých lesích, křovinách, parcích, zahradách na humózních, zásaditých půdách od července do října.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Foto nahoře i dole: Hvězdovka trojitá – Geastrum triplex

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Velmi mohutná a jedna z nejkrásnějších hvězdovek je hvězdovka vlasohlavá – Geastrum melanocephalum. Rozevřené plodnice až 150 mm, kulovité uzavřené plodnice trochu připomínají plodnice pestřeců. Obal praská na vrcholu a rozpukává se na 5-10 cípů, vnější okrovka rozpukává současně s vnitřní okrovkou a uprostřed je černá chlupatá koule z níž se větrem roznášejí výtrusy. Černý výtrusný prach je i na bílých cípech, časem působením větru a deště mizí. Postupem času jsou z plodnice výtrusy odváty a na stanovišti zůstává kožovitý obal několik let.

Roste vzácně v parcích listnatých lesích, stepních stráních, na půdách bohatých na vápenec v teplejších oblastech. V Červeném seznamu je uvedena jako zranitelný druh.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Foto nahoře i dole: Hvězdovka vlasohlavá – Geastrum melanocephalum

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Na pastvinách, suchých místech, úhorech, stepních stráních se můžeme setkat s hvězdovkou pastvinou – Geastrum schmidelii. Má cípatě otevřené plodnice až 60 mm velké, plodnice pukají na 6-9 cípů. Teřich je obvykle elipsoidní nebo hruškovitý, hladký, hnědavý s vystouplým ostře ohraničeným rýhovaným ústím a dole nízkým max. 3 mm vysokým krčkem.

Roste od července do prosince.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Na podobných stanovištích, na xerotermních stráních, kamenité, sprašové a písčité půdě roste velmi vzácná hvězdovka uherská – Geastrum hungaricum. Jde o velmi maličkou hvězdovku cípovitě rozložená má pouhých 20 mm. Plodnice rozpukávají v 5-12 silně hygroskopických cípů reagujících na změnu vlhkosti.

V Červeném seznamu uvedena jako kriticky ohrožený druh. Roste od října do května.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Hygroskopické cípy má rovněž hvězdovka bradavková – Geastrum corrolinum, ta má plodnice rozpukávající v 7-10 cípů. Cípy se za sucha uzavírají, za vlhka roztahují. Cípatě rozložená je velká až 40 mm, teřich na středu s jemně vláknitým ústím.

Roste vzácně na stepních stráních, v řídkých listnatých lesích, v oblastech teplomilné květeny od května do listopadu.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Hvězdovka tuhová – Geastrum coronatum, je další druh z Červeného seznamu. Otevřené plodnice až 60 mm, plodnice puká v 7-12 cípů krytých šedou až tmavě šedou vrstvou, která později vysychá a odhaluje šedobílý kožovitý podklad. Teřich je kulovitý až hruškovitý, temně šedý se zřetelným krčkem, ústí nízké, kuželovité, ohraničené lesklým kroužkem.

Roste vzácně v řídkých lesích, křovinách, starých parcích a na hřbitovech od srpna do prosince.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Podobné stanoviště jako hvězdovka tuhá vyhledává vzácná hvězdovka klenbová – Geastrum fornicatum. Plodnice rozpukávají v 4-7 štíhlých cípů, které se klenbovitě ohýbají dolů a na bázi vytváří hnízdo spojené substrátem a podhoubím. Kulovitý teřich je umístěný na dlouhém krčku nahoře s bradavkovitým, jemně vláknitým neohraničeným ostřím.

Roste vzácně od července do října v parcích, zahradách, na hřbitovech, v listnatých lesích. Téměř ohrožený druh.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Kriticky ohrožený druh je hvězdovka Berkeleyova – Geastrum berkeleye. Plodnice puká v 4-10 okrových až červenohnědých cípů, vnitřní okrovka je mírně svrchu stlačená, umístěná až ve 4 mm vysokém krčku. Ústí je kuželovité, řasnatě skládané až 12 mm široké.

Roste velmi vzácně v listnatých dubohabřinách a bukových lesích na vysoké vrstvě humusu. Plodnice rozevřené až 40 mm.

 

Škola začínajícího houbaře - celoročně rostoucí houby

 

Na vyhřátých výslunných skalnatých stepích, ale i v trávě na stinných místech, často na ruderalizovaných stanovištích se vzácně vyskytuje hvězdovka drsná – Geastrum campastre. Plodnice pukají v 7-10 téměř stejných cípů, které jsou hygroskopické a reagují na změnu vlhkosti. Kulovitý teřich je jemně bradavčitýsedící na nízkém krčku, ústí je kuželovité a řasnaté výrazně dvůrkaté.

Výskyt: červenec až listopad. V Červeném seznamu vedena jako ohrožený druh.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí hoby

 

Velmi vzácný druh je hvězdovka Pouzarova – Geastrum pouzarii. Byla popsána českým mykologem V. J. Staňkem v roce 1954. Jde o druh, který vyrůstá už v únoru na podloží tvořeném bazickými vyvřelinami v oblasti teplomilné květeny. Otevřené plodnice až 50 mm, 6-12 hygroskopických cípů, za sucha stočených kolem plodné části(teřichu), za vlhka ploše až vyklenutě rozprostřené, krytých dužnatou okrově žlutohnědou až červenohnědou vrstvou, jemně pomoučněnou.

Plodná část široce kulovitá, v mládí žlutavá, pak okrově hnědá až popelavě šedá, moučnatá s kuželovým rýhovaným ohraničeným ústím. Plodná část je usazena na krátkém krčku. Je známá jen z několika lokalit: České středohoří, Říp, dolní Povltaví, mimo ČR byla nelezena ve Španělsku a Švýcarsku.

 

Škola začínajícího houbaře - Celoročně rostoucí houby

 

Hvězdovky jsou ozdobou naší mykoflory. Z pera českého botanika, mykologa a fotografa J. V. Staňka vznikl souhrnný přehled hvězdovek pro první svazek Flóry ČSR – Gasteromycates.

Text a foto: Dalibor Marounek, foto – hvězdovka drsná, hvězdovka Pouzarova – M. Kříž, foto – hvězdovka uherská – J. Kohl

Použitá literatura: Přehled hub střední Evropy – J. Holec, J. Bielich, M. Beran -Academia 2012, Encyklopedie hub a lišejníků – V. Antonín – Academia 2006, Červený seznam hub České republiky – 2006

Další kčlánky z naší školy houbaře:

Jarní houby Letní houby Podzimní houby Zimní houby

Uložit do Oblíbených Zapsat si poznámku

Fotogalerie:


reklama


Nejnovější články

3 rozdílné recepty na výbornou křehkou pizzu

Jen málokdo by odolal tak oblíbenému pokrmu, jako je právě pizza. Ta se dá připravit na mnoho chutných způsobů, mezi nimiž si svého favorita dokáže najít úplně každý. I my vám přinášíme hned tři zajímavé recepty, díky kterým si v pohodlí svého domova tuhle oblíbenou dobrotu hravě připravíte. Tak schválně – který z receptů se rozhodnete vyzkoušet?

číst dále ...

Melounová kuchařka – výběr 18 TOP receptů z melounu

Sezóna melounů nám každý rok umožní připravit některé skvělé recepty právě ze sladké dužiny jak vodního melounu, tak i z dalších druhů této sladké pochutiny. Vybrali jsme pro vás z databáze naší internetové kuchařky ReceptyOnLine.cz naše nejlepší vyzkoušené recepty právě na sladké melouny.

číst dále ...

Koronavirus změnil vnímání obalů potravin. S redukcí plastů by se však přestávat nemělo, míní výrobci

V období nouzového stavu vzrostla u balení potravin četnost užívání plastů. Podle odborníků si díky koronaviru tuzemští spotřebitelé zároveň uvědomili primární funkci obalu u potravin. Výrobci, kteří se dlouhodobě snaží o redukci plastů, nicméně uvádí, že tyto snahy by neměly být upozaďovány ani v období mimořádných krizí.

číst dále ...

Nažhavte svůj gril!

Léto patří grilování! Co všechno si kromě masa nachystat, abyste si s rodinou či přáteli užili skvělý den plný lahodných chutí a vůní?

číst dále ...

Originální a chutné recepty s ketchupy Spak Master

Načerpejte novou inspiraci pro lahodné a jednoduché recepty doplněné prémiovými ketchupy Spak Master. Chuť dozrálých italských rajčat bez přídavných látek je jako stvořená pro všechny gurmány. Díky vybrané chuti a prémiové kvalitě těchto lahodných pomocníků navíc ušetříte čas strávený v kuchyni.

číst dále ...

Znáte české superpotraviny, které jsou plné vápníku?

Při slově vápník se ve spojitosti s lidským tělem téměř každému vybaví kosti nebo zuby. Tato asociace je správná, jelikož se právě zde nachází až 99 % veškerého vápníku. Plní ovšem mnohem více funkcí. Pomáhá k správné srážlivosti krve, podporuje činnost svalů a také se podílí na nervových přenosech. Při nedostatku tohoto důležitého minerálu si tělo bere zásoby z již zmiňovaných kostí a zubů. To může způsobovat kazy, záněty v dutině ústní či řídnutí kostí. Tuto nepostradatelnou složku byste měli pravidelně doplňovat například mlékem, mákem nebo brokolicí. Zde je pár příjemných tipů, jak na to!

číst dále ...

Zdraví, krása, paměť… Co všechno můžete ovlivnit díky správnému jídlu?

Složení jídelníčku výrazně ovlivňuje nejen naši figuru a zdraví, ale i psychický stav, odolnost vůči stresu, paměť či spánek. Podívejte se, jak můžete být díky správnému jídlu fit a cítit se skvěle!

číst dále ...

Napište do okna našeho gastronomického slovníku hledaný výraz nebo klikněte na jedno z písmen abecedy