REKLAMA

Hlavní rubriky receptů jídel a nápojů

Dezinsekce


Hubení obtížného a zdraví škodlivého hmyzu.

Dezinsekce (česky odhmyzení) je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců. V komunální oblasti jde zejména o druhy tzv. synantropní, žijící v blízkosti člověka a mající význam hygienický, přenášejí některé vážné choroby či škodí na uskladněných produktech, šatstvu apod. Tak jak člověk postupuje po civilizačních stupních, mění se složení jeho některých průvodců (hmyzu) v závislosti na podmínkách vyhovujících určitým druhům.

Prevence, represivní dezinsekce a integrovaný boj:
Potřeba dezinsekce je vyvolávána především velkou rozmnožovací schopností členovců. Snadno lze odvodit, že pro udržení populace hmyzu v rozumných mezích, je třeba v každé její generaci snížit početní stav o 95 – 99%, pro eridikaci (úplné vyhubení), pak ještě více. Preventivní opatření jsou založena na zhoršování životních podmínek hmyzu, jehož důsledkem se znemožňuje nebo alespoň tlumí jeho rozmnožování nebo pronikání z jiných míst výskytu do obytných nebo provozních prostorů. Např. z preventivního opatření v boji proti mouchám lze uvést odstranění odpadků.

Pro hubení hmyzu se používají tyto metody:
Metoda mechanická: Do této kategorie lze zahrnout úklid, který vytváří příznivé podmínky pro další metody boje. Vlastní mechanické prostředky pak představují pasti nebo lepivé pásy či lapače v kombinaci s atraktanty (látkami lákajícími hmyz).

Metoda biologická: Do této kategorie patří využití přirozeného mezidruhového boje nebo chorob hmyzu. Praktické použití při ochraně skladovaných bílkovin.

Metoda fyzikální: Do této kategorie patří použití vysoké teploty např. působení horké páry. Použití ve speciálních případech.

Metoda chemická: Tato metoda má bezesporu nejširší uplatnění a je založena na použití chemických látek – insekticidů, které zabíjejí hmyz při dotyku – kontaktní insekticidy nebo působí, jestliže je hmyz pozře – požerové, či nástrahové prostředky nebo působí ve formě par či plynů – fumigace.

Insekticidy: Mezi dnes užívanými přípravky lze nalézt jak sloučeniny anorganické, tak i přírodní látky, ale zcela převládají organické syntetické sloučeniny s kontaktním účinkem pyrethroidy, organofosfáty a karbamáty.

Pyrethroidy: Pyrethroidy jsou skupinou syntetických látek vycházející svojí strukturou z přírodních látek získaných z květů kopretin.Tyto látky působí jako kontaktní nervové jedy blokující funkci nervových vláken s velmi rychlým účinkem – tzv. “knock down effect”. Jejich velmi nízká toxicita pro teplokrevné obratlovce je předurčuje pro aplikaci ve zdravotnictví, potravinářství a zemědělství.

Organofosfáty: Organofosfáty jsou organické sloučeniny – estery kyseliny organofosforečné, thiofosforečné, pyrofosforečné nebo fosfonové. Všechny organofosfáty mají stejný toxický účinek na nervovou soustavu. tyto látky jsou z části i vysoce jedovaté pro člověka (jiné jsou třeba i bojovými otravnými látkami např. soman). Používají se jako fumiganty.

Karbamáty: Karbamáty jsou skupiny syntetických látek založených na sloučeninách kyseliny karbaminové. Je to skupina vysoce účinných moderních insekticidů s působením kontaktním, ale i požerovým vhodným pro hubení hmyzu a roztočů. Toxicita pro člověka je velmi nízká.


reklama

Napište do okna našeho gastronomického slovníku hledaný výraz nebo klikněte na jedno z písmen abecedy