REKLAMA

Hlavní rubriky receptů jídel a nápojů

Deratizace


Hubení hlodavců. Deratizace je soubor opatření k potlačování výskytu hygienicky a epidemiologicky významných a škodlivých myšovitých nebo jiných hlodavců. Je součástí opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí.

Deratizace ochranná :
Prováděna za účelem ochrany lidského zdraví, popř. majetku.

Deratizace ohnisková:
Prováděna cíleně v ohniscích výskytu. Kvalitně provedenou plošnou a následnou ochranou deratizací bývá jejich počet úspěšně snižován.

Myš domácí

Hnízdí v suchých místech, je všežravá, většinou bíložravá, snadno si zvykne na přítomnost člověka.

Krysa obecná

U nás rozšířená zejména na severozápad od Prahy, dává přednost suchým místům a rostlinné potravě.

Potkan

Jeden pár potkanů může dát do roka teoreticky až 800 potomků, přednost dává níže položeným místům – stoky, sklepy, technická podlaží, nory v podzemí.Druhotně hnízdí i ve stěnách, stropech, strojním a jiném zařízení. Je všežravý se sklonem k masožravosti, výborný plavec, dobře šplhá. Za potravou se vydává 800m až 1100 m. Potkani škodí i na obalech, pracovních pomůckách. Prohlodávají otvory v cihlách, ve dveřích, v oknech, ve stěnách, v podlahách, v okolí instalací, mohou prohlodat i hliníkový plech. Vyhrabávají dlouhé nory, a to i v méně kvalitním betonu. Poškozují elektroinstalaci, vodoinstalaci a různá jiná technická zařízení.

Myšice křovinná

70% potravy tvoří semena a jádra, zbytek houby, hmyz, ovoce, zelenina. Proto jako prevence slouží odstraňování plevelů před tvorbou semen(!), a dále pokud možno zamezit v přístupu kulturním plodinám, což ostatně platí i pro hraboše.

Souhrnný nástin hygienických škod:
– hlodavci svojí přítomností znečisťují prostředí, zejména trusem a močí, a přenášejí řadu
– závažných lidských onemocnění
– potkani a krysy mohou být rezervoáry leptospiróz, např. i smrtelně nebezpečné Weillovy žloutenky, dále salmonelózy, tuberkulózy, tularemie a dalších onemocnění
– Myš domácí je rezervoárem leptospirozy, salmonelózy aj.
– Myšice mají podíl na přenosu tularemie, v přírodních ohniscích viru klíšťového zánětu mozku, leptospirozy aj.
– Hraboš polní je hlavní rezervoár leptospirozy zvané polní neboli žňová horečka a tularemie, na kterou současně i hyne
– všichni hlodavci jsou hostitelé a šiřitelé blech, klíšťat a roztočů, kteří rovněž mohou napadnout člověka a zapříčinit tak přenos různých onemocnění.


reklama

Napište do okna našeho gastronomického slovníku hledaný výraz nebo klikněte na jedno z písmen abecedy