REKLAMA

Hlavní rubriky receptů jídel a nápojů

Adaptogeny


Nejrůznější rostlinné a živočišné adaptogeny lidstvo znaloa používalo od nepaměti, v posledních letech však zaznamenává poznání a využívání adaptogenních drog nebývalý rozmach, objevují se nové a nové zdroje účinných látek (někdy již člověkem dávno objevené a využívané, jindy dosud neznámé nebo opomíjené).

Existuje stále větší hlad po nejrůznějších prostředcích povzbuzujících obranné a léčivé síly organizmu a zvyšující jeho výkonnost a adaptabilitu na zátěž vnějšího prostředí i odolnost vůči změnám vnitřní rovnováhy organismu, existuje stále větší hlad po informacích o nich; je to tím, že jejich pomoc více potřebujeme, nebo tím, že o nich už přeci jen něco víme? Co všechno však mohou zahrnovat a co všechno v našem těle ovlivnit, o tom mnoho nevíme. A opravdu souhrnné vyčerpání tohoto tématu by vydalo dnes již na mnoho knih.

Adaptogeny – též stimulátory (biostimulátory), harmonizátory, tonika – stimulují imunitu (především nespecifické obranné mechanizmy organizmu) a látkovou výměnu, jsou to prostředky, které zvyšují odolnost organizmu, schopnost odolávat zátěži různého druhu, přizpůsobovat se rychleji nebo lépe změněným podmínkám, to znamená lépe odolávat stresům vznikajícím v důsledku zvýšených nároků na psychický nebo fyzický výkon, v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, při překonávání potíží, kterým se dostalo pojmenování “civilizační faktory” aj., vyznačují se značnou univerzálností preventivního účinku, zejména u vcelku zdravých, avšak vyčerpaných jedinců nebo u osob vystavených nepříznivému působení prostředí. Zde adaptogeny uvádějí celý organizmus do výkonného stavu, aniž zanášejí do těla něco nového nebo cizího, a aniž tím organizmus vyčerpávají. Pouze zachovávají či obnovují celkovou odolnost a výkonnost organizmu, která je mu geneticky vlastní a mobilizuje jeho rezervy. Podporují při tom biosyntézu, to znamená tvorbu nejdůležitějších nukleových kyselin a bílkovinných sloučenin, a zároveň přenos energie a jejich zdrojů do buňky, čímž vytváří základ pro své mnohostranné působení.

Adaptogeny zlepšují celkovou kondici organizmu, zlepšují stav nervové soustavy, buněk, tkání, urychlují a posilují metabolismus, asimilaci a látkovouvýměnu vůbec, urychlují léčebné a regenerační procesy, zpomalují degenerativní pochody v živočišném organismu a tedy i procesy stárnutí, brání opotřebení organismu, orgánů, tkání a buněk, působí vždy příznivě na více určitých funkcí současně, vyrovnávají patologické výkyvy hodnot těchto funkcí a obsahu určitých látek v organismu nebo pomáhají tyto funkce nadstandardně zlepšit, zmenšují záněty; jako biogenní stimulátory působí stimulačně nejenna fyzickou, ale, v několika rovinách, i na duševní oblast; často mají také posilující účinek – jako roborans.


reklama

Napište do okna našeho gastronomického slovníku hledaný výraz nebo klikněte na jedno z písmen abecedy